Zásady ochrany osobných údajov 

 

Záujmom spoločnosti AC Marca je sprevádzať ľudí v ich každodennom živote, predvídať a odpovedať na ich dopyt, aby sme našimi výrobkami a službami dokázali zmeniť kvalitu ich života.

Našimi Zásadami ochrany osobných údajov sa zaväzujeme ochrániť osobné údaje našich používateľov. Rovnako pracujeme na tom, aby sme sa v rámci kontroly rozvíjali, čím by sme našim zákazníkom poskytli väčšiu ochranu ich osobných údajov.

V súlade s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) by sme vás radi oboznámili s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

 

V Barcelone (Španielsko) 25. mája 2018

Grupo AC Marca, S.L.