Zásady používania súborov cookies

Na zlepšovanie a optimalizáciu funkcie svojich internetových stránok www.grupoacmarca.com skupina AC Marca používa súbory cookies svojich vlastných aj partnerských spoločností.

Prezeraním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies v súlade so zásadami skupiny AC Marca na používanie súborov cookies. 

Čo sú cookies?

Cookies sú súbory špecifického druhu, ktoré sa ukladajú do počítača používateľa (nášho zákazníka) z dôvodu zhromažďovania údajov; tieto súbory môže subjekt zodpovedný za ich inštalovanie aktualizovať a obnovovať.

Skupina AC Marca používa cookies predovšetkým na nižšie uvedené účely:

- zabezpečovať správnu funkciu stránok skupiny AC Marca,

- dočasne uchovávať informácie o preferenciách používateľa, ako je napr. voľba jazyka,

- zhromažďovať štatistické informácie na lepšie prezeranie internetových stránok. Používanie cookies v skupine AC Marca je súčasťou procesu optimalizácie informácií a služieb ponúkaných používateľom pri každej návšteve našich služieb v prostredí internetu.

Typy cookies používané skupinou AC Marca 

Cookies používané skupinou AC Marca je možné klasifikovať nasledujúcim spôsobom:

1. Časom, počas ktorého zostávajú aktívne:

Cookies na jednu návštevu: zaisťujú zhromažďovanie a uchovávanie údajov, pokým si používateľ prezerá stránky skupiny AC MARCA; cookies uchovávajú informácie nutné na poskytnutie služby požadovanej na stránke.

Trvalé cookies: cookies, ktoré môžu uchovať údaje na termináli počas obdobia definovaného stranou zodpovednou za konkrétny súbor cookie, pričom toto obdobie môže byť stanovené v trvaní od niekoľkých minút po niekoľko rokov.

2. Ich účelom:

Funkčné cookies: cookies, ktoré sú podmienkou na vstup používateľa a jeho identifikáciu na používanie a riadnu funkciu služby.

Osobné nastavenia

Tieto cookies umožňujú používateľom prezerať stránky skupiny AC MARCA, na nich ponúkanú platformu alebo aplikáciu a súčasne využívať rôzne voľby a služby, napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky použitého zariadenia, typ prehliadača, pomocou ktorého používateľ k službe pristupuje, regionálne konfigurácie miesta, odkiaľ sa služba využíva atď.

Analytické cookies

Analytické cookies dovoľujú strane, ktorá je za ne zodpovedná, aby monitorovala a analyzovala správanie používateľov stránky.

Informácie, ktoré cookies poskytujú, sa používajú na rozbor aktivity na stránkach skupiny AC MARCA a na vypracovanie profilov prezerania stránok, aplikácií a platforiem pre konkrétneho používateľa, a to v záujme implementácie vylepšení založených na analýze údajov o používaní služby používateľmi. Z dôvodu zlepšenia svojich služieb používa skupina AC MARCA aj cookies tretích strán, napr. Google Analytics. Takisto vás chceme informovať, že zhromaždené údaje sa spracovávajú najmä na vypracovanie štatistík, napr. skladby používaných zariadení, jazykových volieb, zemepisných informácií atď.

Reklama

Skupina AC Marca nepoužíva na svojich stránkach reklamné systémy tretích strán. 

Sociálne siete

Radi by sme vás tiež informovali, že naša internetová stránka poskytuje používateľom prístup na profily skupiny AC Marca na hlavných sociálnych sieťach.

Nastavenie cookies

V súlade s platnými predpismi vás týmto skupina AC MARCA žiada o povolenie na správu cookies. Ďalším prezeraním stránok skupiny AC MARCA bez odmietnutia používania cookies nám udeľujete súhlas na používanie cookies.

Takisto pripomíname, že zmenou nastavenia správy cookies môžete čiastočne ovplyvniť služby poskytované na našich stránkach.

Uvádzame, že funkciu používania cookies môžete kedykoľvek vypnúť, cookies môžete tiež vymazať, zablokovať, prípadne zrušiť ich príjem. Príslušnú zmenu vykonajte úpravou konfigurácie a nastavenia svojho internetového prehliadača.

Vzhľadom na to, že tento postup sa v prípade jednotlivých prehliadačov môže líšiť, nižšie uvádzame postup zmeny nastavenia najčastejšie používaných aplikácií:

Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lo...

Revízia zásad používania cookies

Skupina AC MARCA každoročne reviduje svoje zásady používania cookies. Ak sa však vyskytnú akékoľvek dôvody, ktoré oprávňujú na skoršie vykonanie revízie, nebudeme tento postup odkladať.