Kontakt

Skontaktujte sa s nami

Ak máte nejaké otázky, skontaktujte sa s nami
Napíšte nám správu

    Subjektom zodpovedným za spracovanie osobných údajov poskytnutých prostredníctvom tohto kontaktného formulára je spoločnosť AC Marca, ktorá má legitímny záujem na takom spracovaní s cieľom riešiť otázky používateľov. V závislosti od otázky je možné, že sa údaje budú následne spracúvať iným spôsobom, ale iba v prípade autorizácie, zákonných povinností, alebo ak príslušný používateľ udelil taký súhlas spoločnosti AC Marca. Rovnako budeme možno musieť vaše osobné údaje postúpiť spoločnostiam, ktoré tvoria obchodnú skupinu AC Marca, ako aj poskytovateľom služieb AC Marca, ktorí môžu potrebovať prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na prístup, opravu a vymazanie svojich údajov, ako aj ďalších práv podrobne uvedených v Zásadách ochrany súkromia. Po dokončení spracovania sa poskytnuté osobné údaje zničia.


    AC Marca Slovakia s.r.o.

    Ružová dolina 6
    821 08 Bratislava

    Tel. 02 / 556 45 424