Právne upozornenia

Právne upozornenia

Identifikácia vlastníka webovej lokality:

Vlastníkom tejto webovej lokality je spoločnosť GRUPO AC MARCA, S.L. so španielskym daňovým identifikačným číslom organizácie (NIF) B-61.711.503 a sídlom na adrese Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko, ktorá je materskou spoločnosťou podnikateľskej skupiny AC Marca. 

Duševné a priemyselné vlastníctvo:

Dizajn, logá, značky a iné charakteristické znaky, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite, sú výhradným vlastníctvom skupiny AC Marca a sú chránené príslušnými právami na ochranu duševného a priemyselného vlastníctva.

Odkazy na webové lokality tretích strán:

Webová lokalita skupiny AC Marca môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Skupina AC Marca nie je za ich obsah zodpovedná. Všetky riziká súvisiace s ich používaním sú vo výlučnej zodpovednosti používateľa.

Rovnako skupina AC Marca nezodpovedá za zákonnosť webových lokalít tretích strán, z ktorých možno na túto webovú lokalitu získavať prístup.

Zodpovednosť za obsah:

Skupina AC Marca si ako vlastník tejto webovej lokality vyhradzuje právo na vykonanie jej zmeny bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom aktualizovať informácie a pridať, upraviť, opraviť alebo odstrániť zverejnený obsah alebo dizajn.

Skupina AC Marca nenesie zodpovednosť za použitie informácií uverejnených na tejto webovej lokalite tretími stranami, ani za akékoľvek škody alebo straty spôsobené používateľom v súvislosti s informáciami uvedenými na nej.

Reprodukovanie obsahu:

Úplné alebo čiastočné reprodukovanie obsahu uverejneného na tejto webovej lokalite je zakázané.

Rozhodné právo:

Rozhodným právom v prípade akýchkoľvek sporov alebo konfliktov pri výklade podmienok tohto právneho upozornenia a akýchkoľvek iných záležitostí týkajúcich sa služieb tohto webového portálu je slovenským právo.